Courret Hermanos Fotogs., Lima, Peru. [Domena publiczna]

Facundo Quiroga by? liderem grupy gauchów, która w?drowa?a po rozleg?ych pampasach Argentyny.

Obudzi? si? pewnego ranka i znalaz? Manuela, jednego ze swoich ludzi, ?pi?cego pod drzewem ombu.

Facundo podbieg?, ?eby go obudzi?. Nie spa?. Jego gard?o zosta?o podci?te i pozostawiono go, aby wykrwawi? si? na ?mier? pod ombu.

Odci?? ga??zie jednakowej d?ugo?ci z drzewa ombu i da? po jednej ka?demu ze swoich ludzi. Pytaj?c kolejno ka?dego m??czyzn?, czy zabi? Manuela.

Kiedy skończy?, powiedzia?

?Jeden z was jest k?amc? i tej nocy ga??? tego cz?owieka uro?nie d?u?ej”

Tej nocy przera?ony gaucho odci?? cz??? swojej ga??zi.

Rano powiesili go na ombu.

Suggested posts

Futuryzm w Krainie Przysz?o?ci

Znalezienie pocieszenia w chińskim science fiction

Futuryzm w Krainie Przysz?o?ci

Niedawno przenios?em si? ze s?onecznego Chapel Hill w Pó?nocnej Karolinie na drugi koniec ?wiata, do Chengdu w Chinach. Warto zauwa?y?, ?e stolica prowincji Syczuan, zamieszkana przez ponad szesna?cie milionów ludzi i kilka tysi?cy pand, jest równie? baz? dla chińskiej grupy wydawniczej SciFi World Publishing.

Related posts

Zaawansowana grupowa walidacja szeregów czasowych

I jak formu?a CNN mo?e pomóc w jej realizacji

Zaawansowana grupowa walidacja szeregów czasowych

Motywacja Zadania szeregów czasowych w ML wymagaj? specjalnego typu walidacji, poniewa? kolejno?? obiektów w czasie jest istotna, je?li chcemy uzyska? bardziej sprawiedliw? ocen? jako?ci modelu ML. O dziwo, gdy rozwi?zywa?em moje pierwsze zadania szeregów czasowych, nie mog?em znale?? publicznych implementacji tego typu walidacji, które mia?yby po??dane w?a?ciwo?ci (przynajmniej dla mnie).

Podstawowe problemy zwi?zane z UX w Metaverse

Nowe wymiary wi??? si? z nowymi obowi?zkami.

Podstawowe problemy zwi?zane z UX w Metaverse

Wszyscy wiemy, ?e Metaverse — czy nam si? to podoba, czy nie — jest niezaprzeczaln? technologiczn? utopi?. Oprócz jakiegokolwiek produktu, który wymy?li? poprzedni Facebook, Metaverse to media, które czaj? si? ju? od jakiego? czasu, od Habbo Hotel po Second Life; wszystkie przeznaczone do ostracyzmu, poniewa? by?y projektami wyblak?ymi, aby zmaga? si? z ograniczeniami technologicznymi swoich czasów.

In?ynierskie spojrzenie na uczenie maszynowe oparte na fizyce

In?ynierskie spojrzenie na uczenie maszynowe oparte na fizyce

In?ynierowie i naukowcy s? za?lepieni na jedno oko, cho? z ró?nych stron. Cze??, Nazywam si? Sivakorn Sansawas i jestem studentem in?ynierii mechanicznej na KMUTT.

Coroutines: najwa?niejsze rzeczy

Anulowanie i wyj?tki w procedurach (cz??? 1)

Coroutines: najwa?niejsze rzeczy

Ta seria postów na blogu zawiera szczegó?owe informacje na temat anulowania i wyj?tków w Coroutines. Anulowanie jest wa?ne, poniewa? pozwala unikn?? wykonywania wi?kszej ilo?ci pracy ni? potrzeba, co mo?e powodowa? marnowanie pami?ci i ?ywotno?? baterii; odpowiednia obs?uga wyj?tków jest kluczem do doskona?ego do?wiadczenia u?ytkownika.

MORE COOL STUFF

Czy trener koszykówki Duke Blue Devils Mike Krzyzewski jest ?onaty?

Czy trener koszykówki Duke Blue Devils Mike Krzyzewski jest ?onaty?

Odej?cie Mike'a Krzy?ewskiego z koszykówki Duke'a pod koniec bie??cego sezonu da mu wi?cej czasu z ?on? i rodzin?.

Jak wysoki jest Nicholas Braun z ?Sukcesji”?

Jak wysoki jest Nicholas Braun z ?Sukcesji”?

Fani ?Sukcesji” nie mog? nie zauwa?y? niezwykle wysokiego wzrostu Grega, znanego równie? jako Nicholas Braun. Czy naprawd? góruje nad cz?onkami obsady?

?Kobieta-pionierka” Ree Drummond Przystawki na ?wi?to Dzi?kczynienia na sezon ?wi?teczny 2021

?Kobieta-pionierka” Ree Drummond Przystawki na ?wi?to Dzi?kczynienia na sezon ?wi?teczny 2021

Pionierka Ree Drummond jest tutaj, aby przygotowa? Ci? na ?wi?to Dzi?kczynienia. Oto niektóre z jej najlepszych przystawek.

?90-dniowy narzeczony”: aktualizacja statusu zwi?zku Mike’a Youngquista jako oddzielonej ?ony Natalie flirtuje w ??yciu samotnym”

?90-dniowy narzeczony”: aktualizacja statusu zwi?zku Mike’a Youngquista jako oddzielonej ?ony Natalie flirtuje w ??yciu samotnym”

Natalie jest w programie ?90 Day: The Single Life”, ale co robi Mike Youngquist? Oto, co wiemy o obecnym stanie zwi?zku Mike'a.

Wypróbuj nasz? mini krzy?ówk?

Wypróbuj nasz? mini krzy?ówk?

Nasza mini-krzy?ówka, aktualizowana co tydzień, ??czy nasze ulubione teksty HowStuffWorks z pomys?owymi wskazówkami!

Co dzia?a najlepiej: saszetki na pranie, detergenty w proszku czy w p?ynie?

Co dzia?a najlepiej: saszetki na pranie, detergenty w proszku czy w p?ynie?

Robienie prania jest wystarczaj?co z?e, bez martwienia si? o wybór odpowiedniego detergentu. Wi?c co jest najlepsze? Czy to w ogóle ma znaczenie?

Prawdziwa historia niebieskich ludzi z Kentucky

Prawdziwa historia niebieskich ludzi z Kentucky

Rodziny Fugates i Combs w wiejskim stanie Kentucky przegra?y genetyczn? loteri?, obie mia?y rzadk? cech? recesywn?, która sprawia?a, ?e ??ich skóra wygl?da?a na niebiesk? podczas ma??eństw. Jaka by?a tego przyczyna? A co si? sta?o z rodzinami?

Czy ?narodziny dziewicy” kondora kalifornijskiego mog? uratowa? gatunek?

Czy ?narodziny dziewicy” kondora kalifornijskiego mog? uratowa? gatunek?

W ramach programu ratowania kondora kalifornijskiego przed wygini?ciem wychowuje si? dwa piskl?ta p?ci m?skiej bez ojców. Jak mo?liwe s? takie ?dziewicze” narodziny?

Oto encyklopedia wszystkich odniesień do popkultury w tym sezonie Ricka i Morty'ego

Oto encyklopedia wszystkich odniesień do popkultury w tym sezonie Ricka i Morty'ego

Zdj?cie: Rick And Morty Rick And Morty to program, który upaja si? odniesieniami do popkultury. Pomimo tego, ?e rozgrywa si? w multiwersum, w którym mo?e si? zdarzy? jakakolwiek szalona przygoda science-fiction, jest to program, który odmawia udawania, ?e ??inne programy telewizyjne i filmy nie istniej? lub ?e publiczno?? nie jest ich hiper-?wiadoma przez ca?y czas.

Jakie s? szanse, ?e obca megastruktura blokuje ?wiat?o z odleg?ej gwiazdy?

Jakie s? szanse, ?e obca megastruktura blokuje ?wiat?o z odleg?ej gwiazdy?

Dziwna gwiazda znajduj?ca si? 1500 lat ?wietlnych od Ziemi wykazuje dziwne migotanie, co prowadzi niektórych naukowców do spekulacji, ?e obca megastruktura blokuje ?wiat?o. Ale czym dok?adnie by?aby taka struktura i jakie jest prawdopodobieństwo, ?e teleskop kosmiczny Keplera rzeczywi?cie j? zauwa?y?? W tej chwili gwiazda KIC 8462852 jest naprawd? gor?ca - i to nie tylko dlatego, ?e jest gwiazd? typu F - ale dlatego, ?e teleskop odkry?, ?e migocze w bardzo nietypowy sposób, jakby co? go przes?ania?o.

Najdro?szy korytarz ?wiata znajduje si? pod Nowym Jorkiem

Najdro?szy korytarz ?wiata znajduje si? pod Nowym Jorkiem

Wyobra? sobie chodzenie po pieni?dzach. (Zdj?cie: Noel Y.

Will Smith, orki i elfy mafii: to drugi zwiastun najwi?kszej produkcji w historii Netflix

Will Smith, orki i elfy mafii: to drugi zwiastun najwi?kszej produkcji w historii Netflix

Kilka miesi?cy temu Netflix wypu?ci? pierwszy zwiastun Bright, najbardziej ambitnej produkcji sieci, której bohaterem by? Will Smith. Teraz mo?emy cz??ciowo potwierdzi? to, co widzieli?my na pierwszym podgl?dzie: fantastyczny film ci?ty jest rzadszy, ni? my?leli?my.

Cardi B i córka Offset Kulture pokazuj? pi?kne nowe warkocze na Instagramie

Cardi B i córka Offset Kulture pokazuj? pi?kne nowe warkocze na Instagramie

Trzyletnia córka Cardi B i Offset, Kulture, pokaza?a swoj? now? fryzur? z warkocza na Instagramie.

Selena Gomez ca?uje Car? Delevingne w policzek za Kiss Cam w Knicks Game

Selena Gomez ca?uje Car? Delevingne w policzek za Kiss Cam w Knicks Game

?Jest taka zabawna i jest po prostu niezwykle ??dna przygód”, powiedzia?a wcze?niej Selena Gomez o kumpel Cara Delevingne.

Madonna pije gin z butelki w swojej si?owni: ?Dzisiejszy trening”

Madonna pije gin z butelki w swojej si?owni: ?Dzisiejszy trening”

Piosenkarka postanowi?a w czwartek zmieni? swoj? rutyn? fitness

Jamie Dornan mówi Henry'emu Cavillowi, ?e straci? rol? Supermana i zwróci? si? do Marvela o rol? superbohatera

Jamie Dornan mówi Henry'emu Cavillowi, ?e straci? rol? Supermana i zwróci? si? do Marvela o rol? superbohatera

Jamie Dornan ujawni?, ?e wzi?? udzia? w przes?uchaniu do roli Supermana, ale przegra? z Henrym Cavillem; i rozmawia? z Marvelem o do??czeniu do MCU.

Languages

野花在线观看免费观看大全-野花视频在线观看免费观看8
国足最新出线概率0.08% 北京冬奥火炬宣传片获金花环奖 速度与激情9 得知母亲出事男子在地铁痛哭 国足战澳大利亚大名单:4归化在列 周冠宇成为中国首位F1车手 安娜贝尔 尚气与十环传奇 胡锡进谈中美元首会晤 红色通缉令 尚气与十环传奇 印度首都准备封城 房价上涨城市创七年新低 拐点来了? 24岁救人牺牲消防员获批为烈士 扫黑风暴 我要我们在一起 意大利错失直接晋级世界杯资格 中美元首会谈重点内容 中国共产党第三个历史决议全文发布 灵媒 意大利错失直接晋级世界杯资格 俄方回应卫星碎片危及国际空间站 中美元首是否达成新共识?中方回应 男子写80页PPT拯救爱情却离婚 动保组织向上饶信州区申请信息公开 许家印为恒大注入超70亿续命资金 动保组织向上饶信州区申请信息公开 千与千寻 意大利错失直接晋级世界杯资格 两个女人 浦发银行回应近3亿存款莫名被质押 罗永浩吐槽苹果文案没文化 大连现超级传播者26人在同一传播链 扫黑风暴 安娜贝尔 中美元首会谈重点内容 长津湖 图兰朵 24岁救人牺牲消防员获批为烈士 房价上涨城市创七年新低 拐点来了? 五个扑水的少年 大连一密接者擅自点外卖聚餐被调查 男子写80页PPT拯救爱情却离婚 #耿直真香哥黑化卖惨# 动保组织向上饶信州区申请信息公开 扫黑风暴 失控玩家 扫黑风暴 许家印为恒大注入超70亿续命资金 外交部回应拜登重申不支持台独 加拿大一枝黄花到底是什么? 中国医生 男子体检血中抽出2升油浆 红色通缉令 大连现超级传播者26人在同一传播链 国际人士热议中共十九届六中全会 俄方回应卫星碎片危及国际空间站 怒火·重案 得知母亲出事男子在地铁痛哭 嘉南传 中美元首是否达成新共识?中方回应 浦发银行回应近3亿存款莫名被质押 斗破苍穹 蜘蛛侠:英雄归来 扫黑风暴 林丹世界排名被正式移除 男子体检血中抽出2升油浆 大连现超级传播者26人在同一传播链 扫黑风暴 林丹世界排名被正式移除 国足战澳大利亚大名单:4归化在列
商南县| 吉安县| 湘潭县| 元阳县| 满洲里市| 崇州市| 界首市| 两当县| 东丰县| 旌德县| 长宁县| 开原市| 通化市| 乌拉特中旗| 谢通门县| 淄博市| 广德县| 翁源县| 南木林县| 双江| 文安县| 隆化县| 磐安县| 驻马店市|